26
sty  2018

Projekt koncepcyjny ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej


Gmina Kolbuszowa informuję, że została opracowana koncepcja przebiegu drogi gminnej – ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej.

Projekt koncepcyjny zakłada włączenie planowanej drogi od istniejącego odcinka ul. Starzyńskiego (za sklepem Biedronka) do ul. Piłsudskiego (DW 987). Koncepcja zakłada przebieg drogi częściowo przez działki gminne i częściowo przez działki prywatne, długość drogi to ok. 640 m, klasa techniczna „L”.

Celem przygotowanej koncepcji jest ustalenie przebiegu drogi oraz jej powiązań z innymi drogami gminnymi. Koncepcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie odwodnienia, zjazdów na posesje, itp., które będą przewidziane na etapie projektowania.

Zainteresowanych mieszkańców informujemy, że uwagi i propozycje można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (pokój 26).

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-05-24 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 261 137