02
sie  2018

LVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 9 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, odbędzie się LVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-05-22 17:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 249 572