12
paź  2018

LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracownikach samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca kolejowego w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce na rzecz wieczystego użytkownika.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Janka Bytnara.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbuszowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 24. Interpelacje i wolne wnioski.

Uroczysta część sesji godzina 12.00

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-05-22 17:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 249 366