26
paź  2018

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/40, 48/41, 48/42 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/40, 48/41, 48/42 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

                                                                                                            Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                 Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-04-18 14:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 021 953