17
gru  2018

IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/15 RM w Kolbuszowej z dnia 30.10.2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa, zmienionej uchwałą Nr XXV/342/16 RM w Kolbuszowej z dnia 30.06.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i drożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 18. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2019.
 19. Sprawy różne.

Uroczysta część sesji planowana jest na godz. 11:30

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-06-25 13:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 484 014