17
sty  2019

V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporu w Kolbuszowej odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzeg w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Bukowiec).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Przedbórz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Kolbuszowa.
 13. Podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/40).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka Nr 1134/41).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/43).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/15).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/16).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolbuszowa w prawo własności tych gruntów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki wsi Zarębki na Burmistrza Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Kolbuszowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Kolbuszowej.
 23. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-08-20 09:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 724 095