29
sty  2019

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH


Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, iż decyzją Rady Miejskiej w Kolbuszowej uchwały określające wysokość stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w mieście i gminie Kolbuszowa w 2019 roku pozostały na poziomie lat 2014-2018. Podyktowane jest to sytuacją ekonomiczną mieszkańców naszej Gminy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Nie uległy zmianie formularze podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz informacje w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, obowiązujące w naszej Gminie.

Z dniem 01.01.2019r zmieniły się jednak ustawowe druki na podatek od środków transportowych. Są one dostępne m.in. na stronie Kolbuszowej, w zakładce BIP- Finanse i Mienie- podatki i opłaty.

W roku 2019 zmieniły się również druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które są dostępne m.in. na stronie Kolbuszowej, w zakładce BIP- Finanse i Mienie- podatki i opłaty.

Informujemy, iż z uwagi na zwiększające się co roku zaległości podatkowe w podatkach lokalnych, dotyczące nieruchomości należących do osób zmarłych, Gmina Kolbuszowa będzie starała się ustalić spadkobierców tych osób i zobligować ich do przeprowadzenia postępowań spadkowych. Docelowo postępowania te będą inicjowane przez Gminę na koszt potencjalnych spadkobierców. Jednocześnie prosi się spadkobierców, aby również z własnej inicjatywy występowali do odpowiednich organów z wnioskami o regulację stanu prawnego tych nieruchomości. Zwlekanie w kwestii tych regulacji prowadzi do zwiększenia zaległości podatkowych oraz niepotrzebnych komplikacji. 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 470 429