21
cze  2019

X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych o nr ew. gr. 29 i 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych  za udział w pracach organów Gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolbuszowa przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023.
 16. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-12-10 08:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 391 342