18
lut  2020

XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców dotyczącej poprawy jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa za zasługującą na uwzględnienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców i użytkowników ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-26 11:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 802 325