17
mar  2020

Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w zakresie obsługi interesantów


Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Kolbuszowej nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Podjęte kroki podyktowane są troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.

Kasy urzędu zostają zamknięte do odwołania. Zalecamy, aby płatności podatków i opłat lokalnych,  opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych dochodów gminy dokonywać w formie elektronicznej.

W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń, możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu jej terminu. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz za pośrednictwem e-PUAP- /dx1vjf839g/skrytka.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych numerów telefonów:

  • Sekretariat Urzędu (Centrala)- 17 2271 333
  • Urząd Stanu Cywilnego- 17 2271 513
  • Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych- 17 2272 583
  • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Piekarska) -17 2272 222
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 17 2271 133 lub 17 2274 65
  • Straż Miejska- tel. alarmowy dostępny całą dobę: 601 909 026

Adres mailowy urzędu: um@ekolbuszowa.pl.

Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce KONTAKT

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-30 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 825 820