18
mar  2020

Informacja dotycząca deklaracji i stawki za odpady


Burmistrz Kolbuszowej

informuje, że

w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących m.in. powszechnego obowiązku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Kolbuszowej:

  • w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa. Zmianie ulega sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, z dopuszczeniem zwolnienia z części opłaty w zamian za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji śmieciowych w terminach do 30 kwietnia, zgodnie z nowym wzorem dokumentu.

Nowy druk deklaracji jest dostępny w załączniku poniżej i na stronie internetowej srodowisko.kolbuszowa.pl oraz zostanie przekazany mieszkańcom:

  • na terenie poszczególnych sołectw w sposób zorganizowany przez sołtysów,
  • na terenie miasta przez pracowników Urzędu poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej, bez wchodzenia na posesje.

Wypełnioną deklarację, o której mowa powyżej, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, bądź na ul. Piekarskiej 15, 36-100 Kolbuszowa w przygotowanych przy wejściu urnach lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

23,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kolbuszowa dla działalności gospodarczej znajdującej się na nieruchomości zamieszkałej wynosi:

Pojemność pojemnika Miesięczna stawka opłaty za pojemnik
60 l 2,90
110 l 5,41
120 l 5,90
240 l 11,80
1,1 m3 54,00
7 m3 295,00
9 m3 350,00

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-26 11:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 802 357