04
maj  2020

XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 7 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego( Świerczów).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego( Nowa Wieś).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Ks. L. Ruczki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętej pod drogę gminną.
 12. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 795 510