26
maj  2020

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem


Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 795 468