25
cze  2020

Rozpoczęcie prac związanych z remontem linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik na terenie Gminy Kolbuszowa


Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r.do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kolbuszowa, na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik, będą wykonywane prace polegające na:

  • Zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych
  • Wymianie uszkodzonych kątowników
  • Wymianie oznakowania linii
  • Naprawie uziemień.

Wykonawcą prac jest firma ELBROX Henryka Bobińska, 86-100 Świecie n/W.

Osoby odpowiedzialne do kontaktu z ramienia wykonawcy:

  • Grzegorz Jankowski tel. 510 242 225
  • Krzysztof Małgorzewicz tel. 503 054 014

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-06-14 09:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 839 763