09
lip  2020

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek 48/158, 48/159, 48/160, 48/161 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek  48/158, 48/159, 48/160, 48/161 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Z up. Burmistrza Kolbuszowej
Marek Gil
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 795 505