15
lip  2020

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Z up. Burmistrza Kolbuszowej
Marek Gil
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 796 159