13
lip  2020

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: OŚ.6164.2.2020 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie realizacji zadania pn.: "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupienskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"


Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 796 065