13
paź  2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa


Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz od dnia 13.10.2020 r. do dnia 12.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, pok. nr 14, w dniach pracy urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2020 r.

Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków – art. 21 ust 5 ustawy o lasach.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 067 855