22
paź  2020

XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 października 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- dziennym domu pomocy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 15. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-03-02 14:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 278 202