02
lut  2021

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo- usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej


Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 276