02
mar  2021

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Brzozowej i Topolowej oznaczonych nr ew. działek 73/20, 73/61, 73/64, 73/65, 73/66, 73/67, 73/70, 73/73, 73/74 i 73/76 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY /ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Brzozowej i Topolowej oznaczonych nr ew. działek 73/20, 73/61, 73/64, 73/65, 73/66, 73/67, 73/70, 73/73, 73/74 i 73/76 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 517 785