16
cze  2021

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1723/13 i 1708/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1723/13 i 1708/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

 

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 142 975