17
cze  2021

XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Kolbuszowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 10. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 143 067