24
sie  2021

XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja dotycząca tematyki planowania przestrzennego.
 6. Informacja o zamierzeniach w zakresie budowy dróg na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. 
 7. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 9. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/398/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2022-2023 (dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w Widełce).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę drogi Poręby Kup.- Stare Poręby).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę drogi Poręby Kup.-Zabłocie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Malwowej).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Astrowej).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Storczykowej).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę schroniska dla zwierząt).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kolbuszowa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/360/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2021 roku".
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych
  z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Ks. Ludwika Ruczki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy.
 28. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-12-02 13:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 817 900