16
wrz  2021

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 1480/65, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 1480/65, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-02 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 817 863