23
wrz  2021

XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 września 2021 roku o godz. 11:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej odbędzie się XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (budowa hydroforni w Kolbuszowej Górnej).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2002 rok (budowa oświetlenia drogowego Kłapówka).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2002 rok (budowa parkingu Kolbuszowa Górna).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych Widełka).
 11. Założenia do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2002 rok (wnioski Komisji stałych).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Kolbuszowej uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat  za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie korzystania z cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 3100 R relacji Kolbuszowa -Plac Wolności-Piłsudskiego- Kolbuszowa Górna do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 3101 R relacji Kolbuszowa- Werynia-Dzikowiec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej- własności Gminy Kolbuszowa. położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wincentego Witosa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 17. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 143 092