06
paź  2021

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY /ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), na okres 21 dni wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działek 1754/13, 1754/15, 1754/16 przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargowym.                                                                                           

                                                                                           

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

 Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-02 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 818 035