02
gru  2021

XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Grunwaldzkiej.
 6. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok bieżący.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/445/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji poza siedzibą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja na budowę schroniska dla zwierząt).
 12. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 143 332