Dane kontaktowe

GMINA KOLBUSZOWA

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333, 744 42 38

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

UWAGA! Nowy adres e-mail !!!

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

Adres EPUAP: /dx1vjf839g/skrytka

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
WŁADZE GMINY

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

   e-mai: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info 

(Tel. kontaktowy 698 609 070)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza

e-mail: krzysztof.kluza@rm.kolbuszowa.info

(Tel. kontaktowy 601 542 486)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Wójcicki

Sekretarz - Krzysztof Matejek e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl
Skarbnik - Jacek Mroczek e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

 

Wydział, Jednostka

Nr pokoju

Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 2

17 2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul-Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

17 2271 513

17 2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

17 2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

17 2271 333

wew. 124

Biuro Obsługi Klienta

6

17 2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

17 2272 583

17 2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12

17 2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11

17 2270 330

Sekretariat Kancelaria Urzędu

13

17 2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10

17 2271 334 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

14

17 2271 333

wew. 298

wew. 299

wew. 234

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

15

17 2271 333

wew. 236

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

16

17 2272 500

Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

e-mail: biuro.rady@kolbuszowa.pl

17

17 2271 333

wew. 231

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe

Archiwum Zakładowe

Inspektor ds. bezpieczeństwa

18

17 2271 333

wew. 

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

19

17 2271 333

wew. 229


 

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

e-mail: inspektor@kolbuszowa.pl

19

17 2271 333

wew. 230


 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

e-mail: rpf@kolbuszowa.pl

20

17 2271 333

wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

21

17 2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

e-mail: wieslaw.szepieniec@kolbuszowa.pl

23

17 2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

e-mail: edg@kolbuszowa.pl

24

17 2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego

25

17 2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna) 

e-mail: elzbieta.lis@kolbuszowa.pl

26

17 2271 410

17 2271 333

wew. 347
wew. 351

Wydział finansów

Skarbnik Kolbuszowej

Jacek Mroczek

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

17 2270 693

17 2271 333

wew. 346

Referat księgowości

Kierownik referatu

Lucyna Rusin

e-mail: lrusin@kolbuszowa.pl

28

17 2271 333

wew. 352

wew. 345

Referat budżetu

Kierownik referatu

Magdalena Hałdaś

e-mail: m.haldas@kolbuszowa.pl

 

29

 

17 2271 333

wew. 342

 

Referat księgowości

29A

wew. 343

Referat podatków

Kierownik referatu

Iwona Wyczawska-Kiwak

e-mail: iwona.kiwak@kolbuszowa.pl

30

17 2271 333      

wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

 

 

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju 

Nr telefonu  

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 

17 2272 222    

Inspektor Ochrony Danych

Wyka Lucyna

e-mail: rodo@kolbuszowa.pl

17 2271 333
wew. 424

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

 

 17 2272 222

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

Nr pokoju

Nr telefonu 

Wydział, Jednostka

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl

Tel. alarmowy dostępny całą dobę: 601 909 026

17 2271 333

wew. 153

wew. 154

Kryta Pływalnia „FREGATA"

Nr telefonu

Kierownik referatu

Monika Woźniak

e-mail: basen@kolbuszowa.pl

17 7444-820

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-09-17 14:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 848 212