Przekaż 1% podatku


Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wykaz w/w podmiotów uprawnionych do otrzymywania środków finansowych z 1 % prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów. Na wniosek podatnika, wyrażony w deklaracji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego, w którym podatnik składa zeznanie podatkowe przekazuje środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego na konto bankowe wskazanej OPP. Warunkiem przekazania jest złożenie przez podatnika deklaracji w terminie i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszona o koszty dokonania przelewu.

Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam numer KRS pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja oraz cel szczegółowy, na który chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KOLBUSZOWA:

1.PODARUJ 1% swojego podatku dla Krystyny Bieleń
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: "dla Krystyny Bieleń"
Numer KRS: 0000214559

2. PODARUJ 1% Fundacji "WARTO POMAGAĆ"
KRS: 0000466471

3. PODARUJ 1% Regionalnej Fundacji Rozwoju "SERCE"
KRS: 0000214559

4. PODARUJ 1% Regionalnemu Towarzystwu Kultury im. J.M.Goslara w Kolbuszowej
KRS: 0000109497

5. PODARUJ 1% Stowarzyszeniu Kolbuszowski Klub Sportowy "KOLBUSZOWIANKA"
KRS: 0000135556

6. PODARUJ 1% swojego podatku dla Julii Zygo
Nazwa instytucji pożytku publicznego: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: 17241 Zygo Julia
KRS: 0000037904

7. PODARUJ 1% swojego podatku dla Jakuba Wróbel
Nazwa instytucji pożytku publicznego: Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. bł. Anieli Salawy
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: Zdrowie Jakub Wróbel
KRS: 0000055578

8. PODARUJ 1% Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ISKIERKA w Kolbuszowej Dolnej
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE ISKIERKA 9189
KRS: 0000270261

9. PODARUJ 1% swojego podatku dla Tomasza Prządka
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: Tomasz Prządka
KRS: 0000251723

10. PODARUJ 1% swojego podatku dla Maksymiliana Chuchro
Nazwa instytucji pożytku publicznego: Fundacja ISKIERKA
W PIT-cie podaj cel szczegółowy 1%: Maksymilian Chuchro
KRS: 0000248546

Jeżeli jakaś organizacja lub osoba (będąca mieszkańcem gminy Kolbuszowa) nie została wymieniona w powyższej liście, a chciałaby żeby jej dane zostały tu umieszczone prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: promocja@ekolbuszowa.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 618