Udzielenie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG


Karta Usługi
Nr RBiPP

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

 1. Forma załatwienia:
 • wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
 • odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ARCHIWALNYCH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłaty skarbowe:

 1. Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
 2. Zwolnienia od zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Termin załatwienia sprawy

Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, następuje po złożeniu wniosku ze wskazaniem przeznaczenia udostępnianych danych. Informacje udzielane są niezwłocznie, w kolejności wpływu zapytania

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

W Urzędzie Miejskim można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl

ZALĄCZNIKI: 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 517 892