Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


spis_obowiazek

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisu można dokonać w aplikacji spisowej na stronie: spis.gov.pl

PAMIĘTAJ- od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie formularza!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Samospis internetowy:

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS: spis.gov.pl. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

PAMIĘTAJ- od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie formularza!

Przy dokonywaniu spisu będą potrzebne numery PESEL osób, z którymi mieszkamy.

Spis przez telefon: 

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem 22 279 99 99. Infolinia działa teraz każdego dnia- również w soboty i niedziele- w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Spis realizowany przez rachmistrzów: 

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub bezpośrednio.

Rachmistrzowie telefoniczni dzwonią z dwóch dedykowanych numerów telefonów z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie!

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2- weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

 
 

Punkt Spisowy w Gminie Kolbuszowa

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, to moższesz skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane stanowisko w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 7a) wyposażone w komputer i Internet, gdzie z pomocą przeszkolonego pracownika można dokonać spisu.

Przy dokonywaniu spisu będą potrzebne numery PESEL osób, z którymi mieszkamy.

Gminny Punkt Spisowy jest czynny w godzinach pracy urzędu.

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Pokój nr 7a

Tel. 17 22 71 333

W ostatnim dniu przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, tj. 30 września (czwartek) zostaną wydłużone godziny pracy Gminnego Punktu Spisowego. Pracownicy będą pełnili dyżur w godzinach od 7.30 do 24.00.

 

Z inicjatywy Burmistrza Kolbuszowej w każdym sołectwie w gminie będą działały dodatkowe miejsca spisowe.

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego oraz pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Informacje o terminie i lokalizacji punktu spisowego będą na bieżąco przekazywane przez księży podczas mszy św.

Spisu może dokonać jedna osoba za wszystkich domowników, konieczne będzie posiadanie dowodu lub numeru PESEL osób wspólnie zamieszkujących.

Punkty spisowe w sołectwach- godz. 9.00-14.00

 • 23 sierpnia- Budynek Wielofunkcyjny w Kolbuszowej Dolnej
 • 23 sierpnia- Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej
 • 24 sierpnia- Budynek OSP w Domatkowie
 • 24 sierpnia- Dom Wielofunkcyjny w Bukowcu
 • 31 sierpnia- Sołtysówka w Przedborzu
 • 31 sierpnia- Budynek OSP w Hucie Przedborskiej
 • 1 września- Budynek OSP w Nowej Wsi
 • 1 września- Świetlica w Świerczowie
 • 2 września- Dom Ludowy w Weryni
 • 2 września- Budynek OSP w Zarębkach
 • 6 września- Sołtysówka w Widełce
 • 6 września- Świetlica w Kłapówce
 • 7 września- Budynek OSP w Porębach Kupieńskich
 • 7 września- Sołtysówka w Kupnie
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni dzownią z dwóch dedykowanych numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub na stronie: rachmistrz.stat.gov.pl.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie.

10 porad spisowych dla seniorów znajduje się na plakacie.

 

Lista pytań w formularzu spisowym

Na stronie spisowej została opublikowana lista pytań, jakie są zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

 

Infolinia Narodowego Spisu Powszechnego

Jeśli masz pytania dotyczące odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym lub inne pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, to zadzwoń na specjalnie przygotowaną infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). 

Infolinia działa każdego dnia- również w soboty i niedziele- w godzinach od 8:00 do 20:00.

 

Gazeta codzienna „Nowiny” informuje o konkursie z nagrodami, który jest skierowany do sołectw i miejskich osiedli w województwie podkarpackim. Konkurs „Spisani na medal”, w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września br., czyli do końca spisu. Partnerem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że sołtys- jako przedstawiciel sołectwa oraz przewodniczący rady osiedla- jako przedstawiciel osiedla, zachęcą, począwszy od dzisiaj tj. 27 sierpnia, mieszkańców sołectwa lub osiedla do spisania się i minimum 5 różnych adresów zamieszkania takich osób prześlą na e-mail: m.tomczyk@stat.gov.pl.

W konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które spisały się po 27 sierpnia. Uwaga! Wymagamy wyłącznie adresów zamieszkania, a nie imion i nazwisk spisanych osób.

Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych przesyłając adresy zamieszkania spisanych osób, muszą podać swoje imię i nazwisko, sołectwo lub osiedle, które reprezentują oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Nowiny24.

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje konkurs dla rachmistrzów spisowych pn. „Zostań najlepszym rachmistrzem NSP 2021 na Podkarpaciu”, który trwa od 16 sierpnia do 30 września 2021 r.

Zadaniem uczestnika konkursu jest osiągnięcie jak największej liczby przeprowadzonych wywiadów z użytkownikami gospodarstw domowych. Liczba przeprowadzonych wywiadów jest określona jako liczba zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w czasie trwania NSP 2021.

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie: kliknij tutaj..

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-12-02 13:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 818 526