Ulgi i ułatwienia


Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują, co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na stronie: www.europark.arp.pl

Gmina Kolbuszowa na mocy Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:

  • nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, z wykorzystaniem tych nieruchomości i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy,
  • gruntów, budynków i budowli lub ich części, w przypadku wykorzystania ich do prowadzenie działalności gospodarczej przez podatnika, w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, będących w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystane do prowadzenia działalności, pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem tych nieruchomości spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.

Pliki do pobrania:

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 589