Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-10-22 08:23:37

O projekcie

Projekt numer POIS.02.05.00-00-0020/18 pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” jest realizowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Numer umowy o dofinansowanie:

POIS.02.05.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.

Beneficjent:

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 22 71 333

Faks: 17 22 72 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

Budżet projektu:

Wartość ogółem: 2 933 674,68 zł

Dofinansowanie:  2 052 878,84 zł