Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-12-02 05:38:55

Kontakt


Dane teleadresowe

 
Gmina Kolbuszowaa

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333, 744 42 38

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

e-mail: umig@kolbuszowa.pl

Adres EPUAP: /dx1vjf839g/skrytka

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
Władze gminy

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

   e-mai: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info 

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w każdy wtorek w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Przewodniczący dyżuruje w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik we wtorki w godzinach od 9.00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 698 609 070)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -Józef Fryc
e-mail: jozef.fryc@rm.kolbuszowa.info

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 601 893 388)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza
e-mail: krzysztof.kluza@rm.kolbuszowa.info

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje strony w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień  we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (pokój nr 17).
(Tel. kontaktowy 69601 542 486)

Sekretarz - Krzysztof Matejek e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl
Skarbnik - Stanisław Zuber e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

 

Wydział, Jednostka

Nr pokoju

Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul - Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

2271 513

2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Biuro Obsługi Klienta

6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12

2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11

2270 332

Sekretariat Kancelaria Urzędu

13

2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10

2271 334 

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe

14

2271 333

wew. 218

Archiwum Zakładowe

14

2271 333

wew. 213

Sprawy Gospodarcze

14

2271 333

wew. 235

Inspektor ds. bezpieczeństwa

14

2271 333

wew. 211

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

15

2271 333

wew. 234 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

16

2272 500

Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

e-mail: biuro.rady@kolbuszowa.pl

17

2271 333

wew. 231

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

18

2271 333

wew. 236

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

19

2271 333

wew. 229


 

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

e-mail: inspektor@kolbuszowa.pl

19

2271 333

wew. 230


 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

e-mail: rpf@kolbuszowa.pl

20

2271 333

wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

21

2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

e-mail: wieslaw.szepieniec@kolbuszowa.pl

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

e-mail: edg@kolbuszowa.pl

24

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego

25

2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna) 

e-mail: elzbieta.lis@kolbuszowa.pl

26

2271 410

2271 333

wew. 347
wew. 351

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

Z-ca Skarbnika Kolbuszowej

Jacek Mroczek

e-mail: jacek.mroczek@kolbuszowa.pl

28

2271 333

wew. 345
wew. 352

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29

2271 333

wew. 342

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29A

2271 333

wew. 343

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatki

e-mail: podatki@kolbuszowa.pl 
 

30

2271 333      

wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

 

 

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju

Nr telefonu  

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

(gospodarka odpadami komunalnymi)

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 

2272 222    

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

 

 2272 222

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

 

 

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju

Nr telefonu  

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl

 

2271 333

wew.153

wew.154