Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-02-25 22:49:17

Aktualności


Senior +

Senior + 

Gmina Kolbuszowa rozpoczyna realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Domu Dziennego „Senior+”.

Działania realizowane będą w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 -2020, moduł I – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie: 2017.05.01 do 2017.12.31

Na utworzenie i wyposażenie domu udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 300 000 złotych. Całkowity koszt utworzenia i wyposażenia budynku wyniesie 562 787,61 złotych.

Siedzibą Dziennego Domu „Senior +”, będzie budynek (byłej szkoły podstawowej) stanowiący własność Gminy Kolbuszowa, znajdujący się w miejscowości Huta Przedborska. W ramach projektu planuje się przebudowę części budynku bez barier architektonicznych oraz jego wyposażenie.

Na seniorów czekać będzie między innymi sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i rehabilitacji. Seniorzy będą mogli korzystać z odpowiednio przystosowanych pomieszczeń, które będą służyły do wspólnych spotkań, spożywania posiłków, ćwiczeń i relaksu jak również z zakupionego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Dziennego Domu „Senior +”. Do dyspozycji Seniorów będzie również wykwalifikowana kadra, która zapewni nie tylko opiekę, ale także zorganizuje twórczo czas wolny osobom w wieku 60+.

Dom Dzienny „Senior +” oferował będzie miejsca dla co najmniej 15 osób. Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby seniorów do 25 osób. Przewiduje się, że w zależności od zapotrzebowania oferta placówki będzie poszerzana w celu dostosowania do potrzeb podopiecznych. Powstała  placówka będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie.