Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-04-21 19:10:50

Aktualności


Podpisanie umowy w Warszawie

Podpisanie umowy w Warszawie 

W lipcu br. rozpocznie się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji w naszym mieście pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. 10 maja w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej wraz z Stanisławem Zuberem Skarbnikiem Kolbuszowej w obecności Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP podpisali umowę na dotację w kwocie 7 874 083 zł. Poseł Zbigniew Chmielowiec wspierał starania gminy o pozyskanie dotacji unijnej. Wartość całego zadania wyniesie ponad 17 mln zł.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system rozdzielczy w zlewni ul. Partyzantów w obrębie ulic: Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, Gwardii Ludowej, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimierza Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego i części Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III.

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polnej, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Żytkowskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym przede wszystkim południowa stronę ul. Obrońców Pokoju w kierunku rzeki Nil

- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju na system kanalizacji rozdzielczej. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym rejon ul. Nowe Miasto.

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju od ul. Topolowej do Nowej Wsi. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na obszarze od ulicy Św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.

- opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej

- wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa

 Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2019 roku.