Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-14 00:31:56

Aktualności


Projekt "Speed ball na sportowo i artystycznie"

Projekt "Speed ball na sportowo i artystycznie" 

Stowarzyszenie Inkubator Inicjatyw Passa z Przedborza w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu wraz z nastaniem wakacji rozpoczęły realizację projektu pn. "Speed ball na sportowo i artystycznie”, który zakłada organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat. Czas realizacji projektu: 4 czerwca 2017 - 10 grudnia 2017.

Projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Sportownia i Speed Ball Polska, które wprowadzało nas w świat tej nowej dyscypliny. Przeszkolili nauczycieli z SP w Przedborzu, którzy zdobywając certyfikat instruktorski, mogli przekazywać swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w praktyce.

W harmonogramie wakacyjnym znalazł się kurs gry w speed ball dla uczestników projektu zakończony turniejem, letnia sala speed ball dla lokalnej społeczności - udostępnienie sprzętu do gry dla chętnych i zainteresowanych na terenie szkoły oraz podczas imprezy środowiskowej - Biesiada Sąsiedzka (podczas biesiady sąsiedzkiej uczestnicy projektu byli młodymi instruktorami tej gry – grali i tłumaczyli zasady gry chętnym graczom) czy wyjazd dla uczestników projektu do kręgielni połączony z pokazem fontanny multimedialnej.

W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez absolwentkę SP w Przedborzu oraz aktualną studentkę ASP w Krakowie - Justynę Klechę. Nie pierwszy już raz Justyna zaangażowała się w realizację artystycznej sfery naszych projektów. Efektem warsztatów plastycznych było pracowanie projektu graficznego sali gimnastycznej oraz wykonanie malowidła ściennego przez uczestników projektu.

Dzięki pracom odświeżającym oraz wykonaniu malowidła ściennego przez uczestników projektu sala gimnastyczna w Przedborzu przeszła metamorfozę. Uroczyste otwarcie nastąpi wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 rozpoczną się również przygotowania organizatorów do przeprowadzenia konferencji metodycznych rozpowszechniających speed ball połączonych z zajęciami pokazowymi gry w speed-ball

Konferencje odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu.

Dla uczestników projektu wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”