Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-18 18:59:15

Aktualności


Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości w Widełce

Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości w Widełce 

W tym roku mija sto lat od czasu, kiedy Polacy wyrwali swoje państwo z rąk zaborców. Jak po tylu latach rozumieć patriotyzm? Czy dzisiaj oddanie ojczyźnie może mieć wspólną płaszczyznę z tym, jak nasi dziadowie poświęcali się sto lat temu? Czy wobec postępującej globalizacji postawa patriotyczna jest możliwa i czy w ogóle ma sens? Przed tego typu pytaniami stanęli uczniowie II gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce. 

23 stycznia 2018 roku zainaugurowano w naszej szkole Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 roku jest datą umowną, a problemem nie jest, czy wtedy rzeczywiście  Polska stała się wolna, a zmierzenie się z pytaniem, jak 100 lat później pojmować patriotyzm. W seminarium przygotowanym przez uczniów pokazano, że oddanie ojczyźnie to nie tylko heroiczna walka  z bronią w ręku, ale przede wszystkim praca na rzecz Polski. To czyny wydawałoby się codzienne i proste: zaczynając od rzetelnego wypełniania swoich obowiązków szkolnych, zgłębienia i zrozumienia własnej historii, kultywowania rodzimych tradycji, zwyczajów i obyczajów, pielęgnowania własnych korzeni i tożsamości narodowej aż po czynny udział w życiu społecznym, czyli godne reprezentowanie rodziny, szkoły i kraju, samorządność i działalność charytatywną. Uczniowie przedstawili swoje doświadczenia i opowiedzieli, jakie mają osiągnięcia w wykonywaniu zadań wynikających  ze współczesnego patriotyzmu.

Jedni działają w samorządzie szkolnym czy w Młodzieżowej  Radzie Młodzieżowej gminy Kolbuszowa, drudzy jako poczet sztandarowy reprezentują szkołę i wartości szkolnej patronki Królowej Jadwigi, biorąc udział w różnych uroczystościach ubrani w  stroje z epoki. Inne osoby angażują się w organizację okolicznościowych uroczystości, podczas których wspomina się ważne wydarzenia historyczne i kulturalne oraz oddaje hołd wybitnym Polakom. Uczniowie pamiętają o potrzebujących i mogą swój patriotyzm  poprzez wolontariat. Nie tylko w akcjach zewnętrznych jak Światełko Pamięci dla Łyczakowa czy organizowanych przez Szkolne Koło Caritas, ale również samodzielnie przeprowadzonych. Udowodnili, że potrafią pracować na rzecz innych i zorganizowali Kiermasz Rozmaitości, na którym oferowali za przysłowiową złotówkę własnoręcznie zrobione ozdoby, żeby wesprzeć finansowo potrzeby medycznej opieki nad zwierzętami z Przytuliska w Kolbuszowej.

Uczniowie, zbierając materiały do prezentacji o różnych odcieniach współczesnego patriotyzmu, zrozumieli, że mają bardzo wiele okazji do zademonstrowania swojego oddania Polsce, a zgromadzeni goście mogli docenić zaangażowanie w pozornie błahe działania, które w ostatecznym rozrachunku stanowią o rozwoju ojczyzny. W uroczystości wzięli udział  polscy parlamentarzyści w osobach senatora RP Zdzisława Pupy oraz posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Obaj pogratulowali entuzjazmu w realizacji różnych zadań. Szczególnie wzruszony był ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który od lat chętnie współpracuje ze szkołą, często zaprasza do ośrodka Caritas w Budach Głogowskich, w którym uczniowie mogą brać udział w ciekawych warsztatach. Tym razem mógł się przekonać, że młodzi ludzie nie pozostają obojętni na apel potrzebujących, a jednocześnie dołączył do zacnego grona osób uhonorowanych „Jadwisią”, nagrodą dla tych, którzy propagują idee jadwiżańskie
i wspierają działania Szkoły Podstawowej w Widełce.

O potrzebach ojczyzny i sposobach okazywania współczesnego patriotyzmu opowiedział w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Chociaż jest specjalistą w dziedzinie języka polskiego, to w swoim wykładzie nie ograniczył się do podkreślenia, że jednym z przejawów patriotyzmu jest dbałość o  pielęgnowanie mowy ojczystej, ale poruszył też inne kwestie kulturowe i historyczne. Zwrócił uwagę na to, że bez rozwoju języka, literatury i kultury żaden naród nie zachowa swojej tożsamości.

W finale  wydarzenia chór szkolny zaśpiewał pieśń pt. „Jedenasty listopada” autorstwa Elżbiety Buczyńskiej,  której  padają znamienne słowa: „Niepodległość - trudne słowo (...) Jeśli słuchać umiesz. To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.” Zgromadzeni wysłuchali, jak pielęgnować odzyskaną niepodległość i  zrozumieli, jak pojmować współczesny patriotyzm. Mam nadzieję, że występ uczniów skłonił  ich do refleksji, w jakim stopniu przyszłość naszej ojczyzny zależy od każdego z nas.

 

SP w Widełce