Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-18 18:36:59

Aktualności


Firma Voice Net S.A. informuje o realizacji projektu budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Kolbuszowa

Szerokopasmowy Internet w Gminie Kolbuszowa 

Firma Voice Net S.A. przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1. Działanie to ma na celu zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza światłowodowego w celu świadczenia usług szerokopasmowych (telewizja, szybki internet, telefon).                                                  

Kontakt: tel. 579-470-131
e-mail: projekty@voice-net.pl