Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-24 06:08:14

Aktualności


Podpisanie umowy

Podpisanie umowy 

W poniedziałek (11.06), w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kolbuszowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139”. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na długości 139 m oraz budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia. Termin realizacji inwestycji - 70 dni od daty podpisania umowy. Koszt zadania 186 000 zł.