Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-02-21 10:36:25

Aktualności


Informacja o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców o dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w Gminie Kolbuszowa

Zmiana Regulaminu naboru wniosków 

W związku z brakiem szczegółowego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok w Regulaminie naboru wniosków w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” wprowadza się następującą zmianę:

  • 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie utworzona do dnia 31 sierpnia 2018 roku.