Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-02-21 10:36:12

Aktualności


Nowy wóz strażacki dla OSP Kupno

Nowy wóz strażacki dla OSP Kupno 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kupnie będzie miała nowy wóz strażacki. Samochód trafi do jednostki najpóźniej w październiku. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację na zakup wozu z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W piątek (06.07) w Warszawie w obecności: Marcina Warchoła Wiceministra Sprawiedliwości, Mikołaja Pawlaka Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministra Sprawiedliwości, posła Zbigniewa Chmielowca, posła Kazimierza Gołojucha, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej i Stanisława Zubera Skarbnika Kolbuszowej została podpisana umowa.

Wyposażenie jednostki w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli na szybsze prowadzenie akcji ratowniczych.