Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-07-22 18:43:38

Aktualności


Mobilni bez barier

Mobilni bez barier 

                               

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej”,

numer POWR.04.02.00-00-0001/17-00

współfinansowanym z Europejskiego Fundusz Społecznego,

w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Działanie 4.2 Programy Mobilności ponadnarodowej.

Do udziału zapraszamy:

mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego od 18 do 35 roku życia, którzy: są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni )

oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
  2. Nie szkolą się, tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach potrzebnych do wykonywania pracy.

 

Premiujemy:  osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.

Zapewniamy równy dostęp do wsparcia dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zapewniamy:

  1. Trening motywacyjny.
  2. Kurs języka niemieckiego (120 godz.).
  3. Warsztaty dotyczące funkcjonowania w kulturze niemieckiej.
  4. Pięćdziesięciodniowe staże/praktyki w Dreźnie wraz z kontynuacją nauki języka niemieckiego (bezpłatne przejazdy, noclegi, wyżywienie).
  5. Opiekę polskiego i niemieckiego mentora.
  6. Pośrednictwo pracy.

 

Terminy rekrutacji: 16-31 lipca 2018 roku

Wysokość wkładu UE w projekt: 566 768,91 zł.

Zapisy i informacje: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
ul. Jana Pawła II 8,36-100 Kolbuszowa
tel.17 2270 258, nil@kolbuszowa.pl
www.nil.kolbuszowa.pl, www.mapadotacji.gov.pl