Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-05-23 04:48:30

Aktualności


Wóz strażacki dla OSP Kolbuszowa Górna

Wóz strażacki dla OSP Kolbuszowa Górna 

W październiku strażacy z Kolbuszowej Górnej będą mogli wyruszyć do akcji nowym wozem. Jednostka OSP zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.

Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację na zakup wozu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 80 tys.),  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 tys.), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (138,5 tys.), Budżetu Państwa (260 tys.). Wkład własny gminy to 101,500 zł.

Zakup w znacznym stopniu zwiększy zdolność bojową i poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.