Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-05-23 05:30:29

Aktualności


Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni

Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni 

Z udziałem parlamentarzystów, władz województwa podkarpackiego i samorządu kolbuszowskiego, przedstawicieli wykonawcy i mieszkańców, wbito łopaty i przekazano plac pod budowę obwodnicy Kolbuszowej i Weryni. Uroczystość miała miejsce, w czwartek 9 sierpnia, w Kolbuszowej w okolicach mającego powstać wiaduktu.

W inauguracji budowy wzięli udział m.in: posłowie Zbigniew Chmielowiec i Mieczysław Miazga,  Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś Przewodniczący  Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus Radna Sejmiku, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Piotr Miąso Dyrektor PZDW.

Oficjalne wystąpienia zakończyła wspólna modlitwa i symboliczne wbicie pierwszej łopaty przez zaproszonych gości.

Ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni będzie kontynuacją drogi wojewódzkiej nr 875. Inwestycja, która ma kosztować ponad 52 mln złotych, jest dofinansowana z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ponad 44 mln złotych. Prawie 8 mln złotych dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Inwestorem jest województwo podkarpackie.

Obwodnica rozpocznie się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 875 (rondo). Ominie od strony północnej zabudowę Kolbuszowej, szczególnie posesje usytuowane przy ul. Sokołowskiej. Następnie przetnie linię kolejową nr 71 Ocice – Rzeszów Główny (wiadukt). Odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 poprzez wiadukt nad linią kolejową nr 71 przechodzić będzie przez tereny niezabudowane Kolbuszowej Dolnej. W dalszej części trasa obwodnicy przebiegnie w kierunku północno-wschodnim, mijając kompleks leśny przyległy do Weryni i przetnie drogę gminną w Zarębkach (rondo). Dalej przebiegnie przez tereny niezabudowane Zarębek, ominie teren zabudowany w Weryni i stawy hodowlane, usytuowane pomiędzy Werynią i Kolonią Werynia. Po ominięciu zabudowy Kolonii Werynia droga nr 875 biegnie wzdłuż granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec, omijając po stronie północnej Rejowiec. Obwodnica zostanie włączona w istniejącą trasę drogi wojewódzkiej przed Dzikowcem (w rejonie granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec).