Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-09-19 03:05:45

Aktualności


Akcja "SPRZĄTANIE ŚWIATA”

„Sprzątanie Świata” 

Akcja sprzątania świata

21-23 września 2018 r. odbędzie się ekologiczna akcja

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

pod hasłem: „AKCJA-SEGREGACJA”

W Polsce po raz 25-ty organizowana jest akcja sprzątania świata. Tegoroczne „Sprzątanie Świata” odbywać się będzie pod hasłem: „Akcja Segregacja”.

Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców na osobisty wpływ każdego z nas na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i ich selektywną zbiórkę.

Większość odpadów, które wytwarzamy w rzeczywistości są surowcami, a poprzez segregacje możliwe jest ich wykorzystanie do ponownego użycia. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy w 2018 r. poziomu 30% recyklingu, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych w roku 2020. Nasza Gmina osiągnęła za ubiegły rok 2017 poziom recyklingu 55,21 %, co potwierdza skuteczność podnoszenia świadomości mieszkańców dzięki prowadzeniu kampanii informacyjnych jak również akcji sprzątania świata. Warto przypomnieć, że worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostają wydawane przez Gminę w odpowiedniej kolorystyce, odpowiadającej:

  1. niebieskie, z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
  2. żółte, z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne
  3. zielone, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  4. białe, z przeznaczeniem na szkło białe;
  5. brązowe, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Odpady komunalne zmieszane, stanowiące pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych w kolorze czarnym.   

Wszyscy chcemy żyć w czystym i przyjaznym środowisku, dlatego zwracam się do szkół i innych placówek oświatowych, firm, organizacji ekologicznych, a także wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji. Każdy z nas ma osobisty wpływ na środowisko przyrodnicze, dlatego zachęcam do podjęcia działań w swoim otoczeniu.

Burmistrz Kolbuszowej

Więcej informacji:

Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, ul. Piekarska 15  – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tel. 17 2271 333 wew. 340, wew. 425, 17 2272 222.

http://naszaziemia.pl/programy/ssp/edycja-2018/