Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-04-18 19:21:32

Aktualności


Tereny wokół stawów w Weryni

Tereny wokół stawów w Weryni 

Zagospodarowano tereny wokół stawów w Weryni. W ramach zadania powstała infrastruktura dla wędkarzy oraz uczestników lekcji przyrodniczych.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 330 tys. zł. z czego 200 tys. zł, stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wybudowano parking, budynek wiaty służącej celom rekreacyjnym oraz budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Wytyczono chodniki. Stanęły również stojaki na rowery. Podkreślono walory przyrodnicze tego miejsca. Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zamontowano tablice informujące o występującej na tym terenie florze i faunie.