Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-02-24 21:18:19

Aktualności


Informacja o odbiorze odpadów zawierających azbest

Informacja o odbiorze odpadów zawierających azbest 

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w ramach gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, będzie prowadzony #bezpłatny #odbiór azbestu od mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że wyroby z azbestu winne być zabezpieczone folią oraz przygotowane do obioru w sposób, który zagwarantuje szybki i bezpieczny ich załadunek.