Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-07-06 20:19:25

Aktualności


Joanna Zioło Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Kolbuszowa

Joanna Zioło Honorowym Obywatelem MiG Kolbuszowa 

W środę, 27 listopada w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kolbuszowa Joannie Zioło. Tytuł został przyznany na wniosek Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej.

W spotkaniu wzięli udział: władze samorządowe, członkowie Regionalnego Towarzystwa Kultury i Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez granic” oraz rodzina i przyjaciele Joanny Zioło. Uroczystość uświetniona została występem muzycznym Jarosława Mazura i Anny Kwas. Nie zabrakło także gratulacji i prezentów dla uhonorowanej, która otrzymała m.in. kwiaty i pamiątkowy obraz.

Joanna Zioło urodziła się 25 sierpnia 1931 roku w Paryżu w rodzinie polskich emigrantów. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1949 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu, następnie studiowała na kierunku filologia romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1955 wyszła za mąż za lekarza Bolesława Zioło, który rok później rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Od tego czasu na stałe związana jest z miastem Kolbuszowa.

W latach 1958-1989 została zatrudniona na etacie nauczyciela języka francuskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1989 roku. Joanna Zioło należy do pokolenia nauczycieli oraz wychowawców, dla których zawód ten był pasją i powołaniem. W swojej pracy dydaktycznej potrafiła w wyjątkowy sposób zaszczepić wśród wychowanków zainteresowanie językiem i kulturą francuską, czego najlepszym dowodem jest wybór studiów romanistycznych przez 36 uczniów, których osobiście przygotowała do egzaminów na wyższe uczelnie.

Po przejściu na emeryturę w sposób szczególny zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz Gminy Kolbuszowa. Została wybrana radną I kadencji w odrodzonym samorządzie (1990-1994). Z jej inicjatywy powołano Komisję Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej, którą kierowała od 1990 do 2015 r. (z przerwą w latach 1995-1998, kiedy przebywała poza Kolbuszową). Była promotorem i organizatorem nawiązania działalności partnerskiej z francuskim miastem Ploërmel. Po przekształceniu Komisji Współpracy w Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez granic” Joanna Zioło została jego honorowym prezesem. Koordynowała współpracę z miastami partnerskimi Kolbuszowej, ale najbardziej intensywna i różnorodna współpraca przebiegała z Gminą Ploërmel. Obejmowała ona m.in. staże zawodowe, współdziałanie szkół oraz wymianę dzieci i młodzieży, wymianę kulturalną, wymianę rodzin, przedstawicieli samorządu czy też przedsiębiorców. Była również pomysłodawczynią Konkursu Wiedzy o Historii Francji i Bretanii, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Wszelkie formy aktywności oraz współpracy zagranicznej szczegółowo dokumentowała oraz promowała w lokalnej i regionalnej prasie, a także w opracowanej publikacji pt. „25 lat przyjaźni i współpracy Kolbuszowej i Ploërmel w dokumentach i wspomnieniach”.

Joanna Zioło przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej oraz społecznej była i nadal jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i kultury polskiej we Francji.

Przyznane odznaczenia:

  • Medal za Zasługi dla Republiki Francuskiej- 1997 r.
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski- 2009 r.